Jump to body text

회사소개

본사 주소

본사 〒285-0808 일본 치바현 사쿠라시 오오타2071
TEL:043-481-2230(代) FAX:043-483-6014

해외사무소

신주사무소 중국 대만 신주현 30264 주베이시 정공 1로 No.156 2층
2F., NO.156,CHENGGONG 1 ST.,ZHUBEI CITY, HSINCHU COUNTY 30264, TAIWAN
TEL:+886-(0)3-550-5112 FAX:+886-(0)3-550-5205
대만사무소 중국 대만 타이난현 74448 신시 타운쉽 화평로 No.166 1층
1F., NO.166, HEPING ST, XINSHI TOWNSHIP, TAINAN COUNTY 74448, TAIWAN
TEL:+886-(0)6-589-1540 FAX:+886-(0)6-589-4626
상해사무소 중국 상해 200002 쓰촨 5로 카이런상 No.1611 1707호
ROOM1707,NO.1611 KAI RUN SHANG WU LOU SICHUAN(N) SHANGHAI, 200002, CHINA
TEL:+86-(0)21-6318-8091 FAX:+86-(0)21-63245779
한국지점 대한민국 경기도 평택시 가재동 방여울로 21 1층
Bangyeoul-Ro 21, Gajae-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, KOREA, 17742
TEL:+82-(0)31-663-2410  FAX:+82-(0)31-663-6511


Top Page